۱ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است
    • وارد یک چالش بسیار بزرگ شدم

      وارد یک چالش بسیار بزرگ شدم

      خودم رو وارد یک چالش بزرگ کردم، چالشی که گاهی ازش می ترسیدم، ترس نه به خاطر خوده چالش، ترس به خاطر نتیجه نگرفتن از چالش، ترس به خاطر به هدر رفتن زمانم در این چالش و گاهی ترس به خاطر بدتر شدن رابطه

زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید