تماس با من

سلام به دوستان گرامی لبخند

انتقاد پیشنهاد نظری درباره سایت و محتوا داشتید میتونید با ما در میان بذارید 

سپاس از نگاه زیباتون

درپناه حق

نمايش: ۱۵۰۱۶
زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید