۱ مطلب با موضوع «جملات بزرگان :: مجتبی کاشانی» ثبت شده است
  • حسن باران این است

   حسن باران این است

   حسن باران این است

   که زمینی ست،ولی

   آسمانی شده است

   و به امداد زمین می آید... 

   مجتبی کاشانی

زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید